КОМПАНИЯТА

АЙСИ ООД – производство и търговия на химически продукти предназначени за индустрията с търговските марки LOCTITE, TEROSON, BONDERITE, WD-40, BARDAHL, ADDINOL, HPX, CX-80, ATLAS COPCO. Дружеството разполага със собствено производство на химически продукти, които са предназначени за почистване, обезмасляване и поддръжка на различни повърхности – индустриални подове, стомана, неръждаема стомана и други.

ВД Консулт 09 ООД – търговия с продукти с търговските марки LOCTITE и TEROSON на HENKEL, предназначени за поддръжка и ремонт на пътни превозни средства.

НАШАТА МИСИЯ

Вниманието на екипа ни е насочено към индустриални бизнес структури от различни отрасли на икономиката:

  • Добивна промишленост
  • Преработваща промишленост
  • Енергетика
  • Строителство
  • Транспорт
  • Продукти за поддръжка на пътища

Нашият стремеж е да предоставяме на клиентите си продукти и консумативи, осигуряващи нормално функциониране на производствения процес, подпомагащи ремонта и поддръжката на основни и съпътстващи съоръжения и инфраструктура.

НАШАТА ИСТОРИЯ НАКРАТКО

АЙСИ е регистрирана като дружество с ограничена отговорност през месец февруари  2005 г. Основен предмет на дейността ни е търговията с химически продукти. С развитието на дружеството продуктовият портфейл се разширява с множество конкурентно способни и разпознаваеми марки в сферата на индустрията.

ФИРМЕНИ ЦЕННОСТИ

Цялостната дейност на АЙСИ ООД за коректното обслужване на нашите клиенти е функция на колективните усилия на служители и сътрудници.

 

Нашите партньори