Свържете се с нас:   +359 78 526 626     office@ic-vd.com

АЙСИI

Фосфатиращ препарат за стоманени изделия ФА-20

Опаковки: 10л, 30л, 200л, 1000л

Описание:

 • Фосфатиращ продукт – подготвя повърхността на стоманата за последващо полагане на антикорозионна защита
 • Награпява на микрониво(ецва) и обезмаслява
 • Подходящ за ръчна обработка или работа чрез потапяне
 • Концентриран продукт

ФА-20 е препарат предназначен за фосфатиране на стоманени изделия чрез потапяне или пръскане преди нанасяне на различни видове покрития. Освен, че осигурява фосфатно покритие, препаратът притежава и обезмасляващо действие, като почиства замърсените повърхности. При работа чрез потапяне е добре ваната да бъде подгрявана - нанасянето се извършва при температура 70-80оС и осигурява фосфатно покритие с тегло 2,5-4,5 г/м2.

Начин на употреба:

 

Ръчно почистване:

Приготвя се 5-10 % разтвор в зависимост от замърсеността на металните детайли. Нанася се върху детайлите с помощта на пулверизатор или въздушен пистолет. При нужда детайлите се обработват и ръчно с четка. Необходимото време за контакт е 5-10 минути. След фосфатирането се извършва промивка на детайлите със студена вода и веднага се сушат с горещ въздух.

 

Потапяне във вана:

 • Обезмаслените детайли след промиването им със студена вода (най-добре двустепенна промивка) се подлагат на фосфатиране при следните условия:

                 Приготвяне на 1000 л фосфатиращ разтвор:

Ваната за фосфатиране се запълва до 1/3 от обема и с вода, след което се добавя 60 л (около 71-72 кг) ФА-20, разбърква се, допълва се до работния и обем и разтвора се нагрява до работната температура от 70-80оС. Преди подаване на материалите за фосфатиране към разтвора се добавят 150гр NaNO2 (най-добре предварително разтворен във вода), който играе ролята на ускорител на процеса. Времетраенето на фосфатирането е от 4 до 10 мин.

 • По време на фосфатирането във ваната се образува утайка основно от железен фосфат, която периодично трябва да се отделя чрез утаяване или филтриране. В случаите на използване чрез пръскане е възможно повишаване пенливостта на разтвора и в такива случаи се препоръчва използване на антипенител ХСИ-АП100 в концентрации от 10 до 100 гр на 1000 л от работния разтвор.

ИЗМЕРВАНЕ НА УСЛОВНАТА КИСЕЛИННОСТ – при работа с потапяне

 • Извършва се всеки ден преди началото на работа, като от охладена до 20оС проба от разтвора се отпипетират 10 мл в ерленмайерова колба. Към това количество се добавя около 25 мл дестилирана вода и 3-5 капки от индикатора фенолфталейн. Титрува се с 0,1 М разтвор на NaOH до получаването на слабо червено оцветяване, което се запазва поне 5 сек.

Условната киселинност е равна на милилитрите използван титриращ разтвор на NaOH.

След определяне условната киселинност на разтвора той се допълва с определено количество ФА-20, така че тази киселинност да е в границите на 28-33 единици. За увеличаване на условната киселинност на разтвора с 4 единици към 1000 л разтвор е необходимо да се въведе допълнително10 кг от ФА-20.

Технически данни:           

 • Външен вид                                                 течност
 • Разтворимост във вода:   пълна
 • Плътност, г/мл :  
 • рН на 1% разтвор                                      1.5 – 2.5                  

Техника на безопасност:

Съгласно информационния лист за безопасна употреба

Обозначения за опасност:

           Хi         Дразнещ

 

Рискови фрази:

R36/38            Дразни кожата и очите

Фрази на безопасност:

S 26     При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ

S28      След контакт с кожта веднага да се измие обилно с вода

S37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите

                                                                       

Пълен продуктов КАТАЛОГ