Свържете се с нас:   +359 78 526 626     office@ic-vd.com

АЙСИI

Обезмасляващ почистващ препарат ХП 31К

Опаковки: 10кг, 30кг, 200кг, 1000кг

Описание:

  • Обезмаслява и пасивира
  • Биоразградими съставки
  • Временна антикорозионна защита

 

ХП 31К е алкален препарат предназначен за ефективно отстраняване на масла и мазнини по твърди повърхности с помощта на водоструйни(пароструйни) съоръжения или чрез напръскване.

ХП 31К е ефективен в широк температурен интервал на използане, като е приятелски настроен към природата – не съдържа фосфати, нитрилтриоцетна киселина, като повърхностно-активните вещества в състава му отговарят на екологичните изисквания за степен на биоразложимост.

При използване на водоструйни(пароструйни) апарати:

Предварително разреденият 1:3 с вода ХП 31К се въвежда в казанчето на водоструйния апарата, след което от него се използват от 2 до 10 % при смесваненето с водата на апарата и се почиства замърсената повърхност. След почистването повърхността се изплаква с чиста вода. При пароструйните системи дозировката на препарат е наполовина (1-5 %) в зависимост от степента на замърсяване.

При използване на пръскалки:

В пръскалките се приготвя 5-25 %-ен воден разтвор ( разреждане с вода 1:4 до 1:20), в зависимост от замърсеността на почистваната повърхност. Повърхността се напръсква и се оставя препарата да действа от 1 до 5 минути, след което се изплаква с чиста вода.

Срок на годност и условия на съхранение:

Препаратът се съхранява в добре затворени оригинални пластмасови опаковки при температури от 5 до 35 оС, до 1 година от датата му на производство.

 

Техника на безопасност:

Съгласно информационния лист за безопасна употреба

Пълен продуктов КАТАЛОГ