Свържете се с нас:   +359 78 526 626     office@ic-vd.com

АЙСИI

Концентриран киселинен препарат за почистване на накипи ОКСИКЛИЙН Н

Опаковки: 10кг, 30кг, 200кг, 1000кг

Описание:

  • Отстранява карбонатни и сулфатни отлагания върху топлообменни повърхности, плочки, бетон и др. Може да бъде използван за почистване след строителни дейности.
  • Предпазва от корозия

 

ОКСИКЛИЙН-Н е един ефикасен препарат за почистване и отстраняване на отложения както отвън, така и отвътре на бойлери, парни котли, кондензаторни и охладителни кули и други топлообменни съоръжения.

Начин на употреба:

 

Почистване на външни повърхности – Разредете препарата до 1:10 в зависимост от степента на замърсяване, вида на почистваната повърхност и необходимото време за почистване. Нанесете ОКСИКЛИЙН-Н с помощта на четка, гъба или друго средство и изчакайте препарата да подейства. Разчеткайте ако е необходимо, след което изплактете обилно с вода.

Промиване на водосъдържатели и топлообменни системи – разреждане до 1:10. Почиства цялата система. Безопасен за повечето бои, покрития и гумени съединения. Заредете източената и промита система с ОКСИКЛИЙН-Н в избраното съотношение, като оставите отвор за излизане на отделящите се газове. При нужда загрейте до 50⁰С. Поддържайте рН – стойности от 1.5 до 2.00 за времето на почистване. Добавете допълнително количество ОКСИКЛИЙН-H , ако е необходимо за поддържане на рН. След приключване на почистването източете системата и изплакнете обилно с вода.

Препаратът при 10 процентна концентрация на използване влияе много слабо върху мед, алуминий и сплавите им. Разтварянето е под 0,0008 г/м2.ч за алуминий (над 2500 пъти по-ниско в сравнение със солната киселина) и под 0,003 г/м2.ч за мед.

Технически данни:           

  • Външен вид                                                течност
  • Разтворимост във вода:   пълна
  • Плътност, г/л :          > 1.1
  • рН на 1% разтвор                                       < 3

Техника на безопасност:

Съгласно информационния лист за безопасна употреба

Обозначения за опасност:

            С                     Корозивно действащ

 

Рискови фрази:

R 34                Предизвиква изгаряния

Фрази на безопасност:

S 26                 При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ

S37/39             Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите

             S 46                  При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикетът

                                                                      

Пълен продуктов КАТАЛОГ