Свържете се с нас:   +359 78 526 626     office@ic-vd.com

АЙСИI

LOCTITE Структурно лепене – Полиуретани
• Леко еластично лепене
• 2К – решение
• Способност за запълване на големи хлабини
• Висока якост
• За средни до големи по размер повърхности
• Добра химическа устойчивост

 

LOCTITE UK 1351 B25

uk1351b25
Loctite UK 1551 B25 е 2К структурно полиуретаново лепило с висока якост.
Loctite UK 1551 B25 е пастообразен/устойчив към провисване, висока якост, висока якост на компресия, без необходимост от темпериране, GL одобрение като Duromeric Adhesive в съответствие с правилата за класифициране и конструиране, II, Част 2

Вашите предимства
• Висока якост
• Не се изисквакаляване
• Устойчивост на свиване

Технически данни:
• Технология: 2К- PU
• Съотношение на смесване по тегло: 2:1
• Живот на сместа при 20⁰С: 20-30 мин.
• Първоначална якост: 1-2 ч
• Якост на опън: > 20 N/mm2
• Работен температурен диапазон (кратка експозиция): -40 до +120 (+150)⁰С
• Размер на опаковката: 400 мл двоен картуш

 

Loctite UK 8103*
Loctite UK 8103 е 2К структурно полиуретаново лепило с общо приложение.
Loctite UK 8103 е универсално PU лепило, което се разнася лесно по големи повърхности, за лепене на покрити метали и PU пени, специално в корабостроенето.

Вашите предимства
• Многофункционален
• Различни нива на ускорение
• Добри качества на обтекаемост

Технически данни:
• Технология: 2К- PU
• Съотношение на смесване по тегло: 5:1 обем
• Живот на сместа при 20⁰С: 40-70 мин.
• Първоначална якост: 5-8 ч
• Якост на опън: >6 N/mm2
• Консумация за m2: 200-400 гр
• Работен температурен диапазон (кратка експозиция): -40 до +80 (+120)⁰С
• Размер на опаковката: 24 кг кофа, 250 кг бидон, 1 250 кг контейнер


*LOCTITE UK 8XXX смоли се използват най-често заедно с втвърдител LOCTITE UK 5400. За допълнителна информация, проверете TDS.

 

LOCTITE UK 8160*

uk8160
Loctite UK 8160 е 2К структурно полиуретаново лепило – пастообразно.
Loctite UK 8160 е с IMO одобрение за корабостроенето (wheelmark, ниска степен на разпространение на пламък.

Вашите предимства
• Многофункционален
• Различни нива на ускорение
• Добри качества на обтекаемост

Технически данни:
• Технология: 2К- PU
• Съотношение на смесване по тегло: 5:1 обем
• Живот на сместа при 20⁰С: 60-90 мин.
• Първоначална якост: 5-8 ч
• Якост на опън: >7 N/mm2
• Консумация за m2: 200-500 гр
• Работен температурен диапазон (кратка експозиция): -190 до +80 (+150)⁰С
• Размер на опаковката: 3,6 кг комби опаковка, 9 кг комби опаковка, 24 кг кофа (комби опаковката включва втвърдител LOCTITE UK 5400)


*LOCTITE UK 8XXX смоли се използват най-често заедно с втвърдител LOCTITE UK 5400. За допълнителна информация, проверете TDS.

 

TEROSON PU 6700 auto

ru6700

TEROSON PU 6700 е 2К PU многофункционално структурно лепило, пастообразно, лесно за употреба. Подходящ за лепене на каросерия на превозните средства.
Лепи метал към метал, пластмаси (с изключение на РР, РЕ), дърво, боядисани повърхности. Лесно полагане с пистолет Теромикс и лесно смесване в двоен картуш и статичен миксер.

Вашите предимства:
• Бързо втвърдяване, висока якост независимо от температурата / влажността
• Прилепва към широка гама материали
• Преди втвърдяване може да се подложи на точково заваряване
• Без разтворител

Технически данни:
• Технология: 2К- PU
• Съотношение на смесване по тегло: 1:1 обем
• Живот на сместа при 20⁰С: 10 мин
• Първоначална якост: 30 мин
• Якост на опън: > 12 N/mm2
• Работен температурен диапазон (кратка експозиция): -40 до +80 (+140)⁰С
• Размер на опаковката: 50 мл (2 х 25 мл) картуш

 

LOCTITE UR 7221

ur7221

LOCTITE PC 7221 e 1К структурно PU лепило с общо приложение.
LOCTITE PC 7221 се втвърдява, изложено на влажността на въздуха или на фино водоразпръскване, лепи PVC и PU твърди пени до лакирани или покрити метални листове.

Вашите предимства:
• Дълго отворено време
• Многофункционален
• Пяна
• IMO одобрение

Технически данни:
• Технология: 1К- PU
• Отворено време при 23⁰С, 50 % rH: 40 - 60 мин
• Първоначална якост: 2 – 4 ч
• Време за втвърдяване: 2 дни
• Якост на напречно срязване: > 6 N/mm2
• Консумация за m2: 100 - 200 гр
• Работен температурен диапазон (кратка експозиция): -40 до +80 (+100)⁰С
• Размер на опаковката: 30 кг кутия, 200 кг бидон

 

LOCTITE UR 7225

LOCTITE PC 7225 e 1К структурно PU лепило с общо приложение.
LOCTITE PC 7225 се втвърдява, изложено на влажността на въздуха или на фино водоразпръскване, лепи PVC и PU твърди пени до лакирани или покрити метални листове.

Вашите предимства:
• Средно отворено време
• Многофункционален
• Пяна
• IMO одобрение

Технически данни:
• Технология: 1К- PU
• Отворено време при 23⁰С, 50 % rH: 20 - 25 мин
• Първоначална якост: 50 – 70 мин
• Време за втвърдяване: 1 ден
• Якост на напречно срязване: > 6 N/mm2
• Консумация за m2: 100 - 200 гр
• Работен температурен диапазон (кратка експозиция): -40 до +80 (+100)⁰С
• Размер на опаковката: 30 кг кутия, 200 кг бидон

 

LOCTITE UR 7228

LOCTITE PC 7228 e 1К структурно PU лепило с бързо втвърдяване.
LOCTITE PC 7228 се втвърдява, изложено на влажността на въздуха или на фино водоразпръскване, лепи PVC и PU твърди пени до лакирани или покрити метални листове. Много бързо полагане за лепене на панели.

Вашите предимства:
• Кратко отворено време
• Пяна
• IMO одобрение

Технически данни:
• Технология: 1К- PU
• Отворено време при 23⁰С, 50 % rH: 7 - 8 мин
• Първоначална якост: 10 – 15 мин
• Време за втвърдяване: 1 ден
• Якост на напречно срязване: > 6 N/mm2
• Консумация за m2: 100 - 200 гр
• Работен температурен диапазон (кратка експозиция): -40 до +80 (+100)⁰С
• Размер на опаковката: 30 кг кутия, 200 кг бидон

 

TEROSON PU 8597

pu8597

TEROSON PU 8597 е 1К полиуретаново структурно лепило
TEROSON PU 8597 е бързо засъхващо лепило, уплътнител за лепене на автомобилни стъкла (предни, задни, странични). Има отлична адхезия към стъкла обработени с грунд и към боядисани повърхности.

Вашите предимства:
• За всички превозни средства
• Добра устойчивост на провисване.
• Устойчивост на опън
• Полага се на студено с всеки вид оборудване за нанасяне
• O.E.M. спецификация
• Малко по-меко в сравнение с TEROSON PU 8597 HMLC

Технически данни:
• Технология: 1К- PU
• Отворено време при 23⁰С, 50 % rH: 20 мин
• Първоначална якост: 1 – 4* ч
• Време за втвърдяване: 5 - 7 дни
• Якост на напречно срязване: > 5 N/mm2 при 5мм слой
• Работен температурен диапазон (кратка експозиция): -40 до +90 (+120)⁰С
• Размер на опаковката: 310 мл картуш, комплект

 

TEROSON PU 8597 HMLC

pu8597hmlc

TEROSON PU 8597 HMLC е 1К полиуретаново структурно лепило с висок модул, ниска проводимост, 4 часа време за развиване на достатъчно якост преди стартиране според Европейският стандарт (фронтален краш тест при 64 км/ч с 40% повърхност)
TEROSON PU 8597 HMLC е еластично 1К полиуретаново лепило, което втвърдява от влагата на въздуха. За директно остъкляване в автомобилната индустрия и при съединения, където напрежението трябва да се компенсира с лепило (еластично лепене).

Вашите предимства:
• За всички превозни средства
• Висок модул
• Слаба проводимост
• Еластичност
• Компенсиране на напрежението
• Полага се на студено с всеки вид оборудване за нанасяне (най-добри резултати с PowerLine II)

Технически данни:
• Технология: 1К- PU
• Отворено време при 23⁰С, 50 % rH: 20 мин
• Първоначална якост: 1 – 4* ч
• Време за втвърдяване: 5 - 7 дни
• Якост на напречно срязване: > 5 N/mm2 при 5мм слой
• Работен температурен диапазон (кратка експозиция): -40 до +90 (+120)⁰С
• Размер на опаковката: 310 мл картуш, комплект

*Време за потегляне

 

TEROSON PU 8599 HMLC

pu8599

TEROSON PU 8597 HMLC е 1К полиуретаново структурно лепило. Нанася се топло, с висок модул, ниска проводимост, 15 мин време за развиване на достатъчно якост преди стартиране според FMVSS.
Най-бързият продукт за смяна на прозорци, когато времето е важен фактор.

Вашите предимства:
• За всякакви превозни средства
• Устойчивост на провисване
• Устойчивост на опън
• Плътно прилепване при позициониране
• Топло полагане с всички видове системи за нанасяне (най-оптимални резултати с PowerLine II)

Технически данни:
• Технология: 1К- PU
• Отворено време при 23⁰С, 50 % rH: 15 мин
• Първоначална якост: 15* мин
• Време за втвърдяване: 5 - 7 дни
• Якост на напречно срязване: > 4 N/mm2 при 5мм слой
• Работен температурен диапазон (кратка експозиция): -40 до +90 (+120)⁰С
• Размер на опаковката: 310 мл картуш, комплект

*Време за потегляне

 

TEROSON PU 9225

pu9225

TEROSON PU 9225 – Лепило за ремонт на пластмаси
TEROSON PU 9225 се препоръчва за дупки по-широки от 5 см в диаметър, драскотини по-дълбоки от 1 мм, пукнатини по-дълги от 7 см. Предназначен за ремонт на брони, спойлери и др. Ускорено втвърдяване с инфрачервена светлина при 60°C.

Вашите предимства:
• Възможност за полиране
• Боядисва се много добре с всички видове автомобилни бои при използване на Терокал 150

Технически данни:
• Технология: 2K Полиуретан
• Цвят: тъмносив
• Вискозитет: Пастообразен
• Съотношение на смесване по тегло: 1:1 обем
• Живот на сместа: около 10 мин
• Първоначална якост: след минимум 15 мин , при 60-70°C
• Работен температурен диапазон: -40 до +80⁰С
• Размер на опаковката: 50 мл (2 х 25 мл) картуш

 

TEROSON PU 9225 SF

pu9225sf

TEROSON PU 9225 SF– Бързо втвърдяващо лепило за ремонт на пластмаси
TEROSON PU 9225 SF се препоръчва за дупки по-малки от 5 см в диаметър, драскотини до 1 мм дълбочина, пукнатини до 7 см дължина. Предназначен за ремонт на малки повреди като драскотини или дупки в броните, спойлерите и др. Ускорено втвърдяване с инфрачервена светлина при 60°C или Flexitherm подложки за отопление.

Вашите предимства:
• Възможност за полиране
• Боядисва се много добре с всички видове автомобилни бои при използване на Терокал 150

Технически данни:
• Технология: 2K Полиуретан
• Цвят: тъмносив
• Вискозитет: Пастообразен
• Съотношение на смесване по тегло: 1:1 обем
• Живот на сместа при 20⁰С: ~150 сек
• Първоначална якост: 6 мин
• Якост на опън: 13 N/mm2
• Работен температурен диапазон (кратка експозиция): -40 до +80 (+140)⁰С
• Размер на опаковката: 50 мл (2 х 25 мл) картуш