Свържете се с нас:   +359 78 526 626     office@ic-vd.com

АЙСИI

LOCTITE Структурно лепене

Продуктите за структурно лепене на Хенкел предлагат голям избор от решения, които отговарят на различни изисквания и условия и намират приложение в индустриалните конструкции и дизайн.

За да се постигнат оптимални резултати при лепене, трябва да се спазват следните изисквания:

• Съвместимост на лепилото с материалите, които лепи
• Съвместимост на лепилото с определени изисквания
• Правилно нанасяне на лепилото

Подготовка на повърхността

При конструкциите от свързани елементи трябва да се имат предвид следните ключови моменти:

• Повърхностите, които ще се свързват трябва да са с възможно най-голяма площ за максимално разпределяне на натоварването
• Силите, които въздействат върху съединението трябва да бъдат разпределени равномерно по цялата свързваща линия

Предимства на лепенето в сравнение с традиционните методи на съединяване:

По-равномерно разпределение на напрежението по цялата свързваща повърхност.
Това оказва положително влияние върху статичната и динамичната якост. Там където заваряването и нитоването могат да причинят локални точкови напрежения, лепенето постига равномерно разпределение на натоварването.

Няма промяна в повърхността и текстурата на слепените материали:

Температурите, при които се заварява, могат да променят текстурата и следователно механичните качества на материалите. Заваряването и нитоването, също така, променят визията на съседните части.

Намаляване на теглото:

Лепилата са особено популярни при сглобяване на олекотени конструкции, когато трябва да се свържат детайли с тънки стени ( дебелина < 0.5мм)

Уплътняване на сглобките:
Лепилата могат да действат също така като уплътнители и да предотвратяват загубата на течности, да спират проникването на кондензна вода и следователно да предпазват от корозия.

Лепене на различни материали и намаляване риска от корозия:

Лепилото оформя изолиращ филм, който предпазва от контактна корозия, когато се свързват различни типове материали. То също така служи като топлинен и електрически изолатор.

Подготовка на повърхността
При конструкциите от свързани елементи трябва да се имат предвид следните ключови моменти:

• Повърхностите, които ще се свързват трябва да са с възможно най-голяма площ за максимално разпределяне на натоварването
• Силите, които въздействат върху съединението трябва да бъдат разпределени равномерно по цялата свързваща линия

Конструкции на детайли, подходящи за свързване с лепило:
Всички конструкции, които понасят напречни натоварвания, разтягане или свиване, напр. съединения с единично или двойно припокриване, единични и двойни планки и конусовидно или двойно залягане.

Конструкции на детайли, неподходящи за свързване с лепило:
Челни съединения и съединения, които понасят сили на разцепване и разслояване.