Свържете се с нас:   +359 78 526 626     office@ic-vd.com

АЙСИI

LOCTITE Почистване

Почиствателите и обезмаслителите на LOCTITE са високо ефективни и се предлагат като водни или неводни разтвори. Основните фактори, които трябва да се вземат предвид при избор на почиствател или обезмаслител са времето за изсъхване, остатък, миризма и съвместимост със субстрата.

Продуктовата гама на LOCTITE предлага продукти за:
• Почистване на части преди полагане на лепила/уплътнители LOCTITE
• Почистване и обезмасляване на работното място и частите
• Отстраняване на остатъци от втвърден уплътнител
• Почистване на силни замърсявания от ръцете

Продуктовата линя включва:
• Три ефективни и биоразградими почистватели за ръце
• Почиствател за електрически контакти
• Почиствател за приложение в ХПВ

Основни предимства на BONDERITE като почиствател в поддръжката:

- Специфични продукти за поддръжка в индустриална среда.

- Съвместимост с оборудването

- Възможност за рециклиране

- Лесно боравене с отпадъка